Menmsi

Menmsi
Ekspresyon moun itilize pou diminye valè yon bagay, rezilta, konsekans ki kapab genyen nan yon bagay.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Поможем студентам написать доклад

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Bourik — Yon bèt kout ki kapab pote anpil shay. Yon bèt ki nan menm fanmiy avèk sheval, men li pi piti pase yon sheval e li gen zòrèy long. Papa yon milèt. Yon moun ki gen rayaksyon vyolan menmsi yon lòt moun byen dous avèk li. Yon moun ki pa konnen jwe,… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Danse — Yon fason moun souke kò yo nan ton yon mizik. Souke kò pandan mizik ap jwe. Souke kò tankou lè mizik ap jwe, menmsi pa gen mizik ki ap jwe …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dansè — Moun ki souke kò li lè misik ap jwe. Moun ki souke kò li tankou lè mizik ap jwe menmsi mizik pa ap jwe …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dòmi — Yon repo moun pran kote tout kò moun nan ap repoze menmsi espri li pa ap repoze. Nan moman repo sa a je moun nan fèmen, li pa konnen anyen ki ap pase sou kote li, e li kapab reve. Yon ti frè lanmò. Somèy. Repo …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Fenèt — Yon ti pòt nan yon mashin, yon kay ki pèmèt lè sikile. Yon tit nan liy sèvis yon pwogram òdinatè ki pèmèt operatè a wè tout dokiman ki ouvri yo menmsi tout pa parèt sou ekran an …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Fizik — Yon bagay ki gen kò menmsi moun kapab ou byen pa kapab toushe. Syans ki etidye kijan tout bagay fonksyone, relasyon yon bagay avèk yon lòt, mouvman bagay, enèjy ki gen nan shak bagay, e latriye. Jan yon bagay fèt …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Fwonte — Eta yon moun ki fè yon bagay ki depase laj li. Yon ti gason ki gen de ane konsa mande, nan yon bal, yon granmoun fi ki gen 40 ane konsa pou danse avèk li. Eta yon moun ki renmen eseye fè nenpòt bagay menmsi li pa konnen kisa rezilta ap ye …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Koken — Eta yon moun ki kapab kashe nenpòt sa li pa vle lòt moun konnen. Eta moun ki montre yon ekspresyon sou vizaj li pou fè moun kwè pawòl ki ap soti nan boush li menmsi pawòl sa yo pa vrè …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kontab — Yon moun ki etidye syans kontablite a e ki pwatike kijan pou kenbe egzamine kont. Anpil moun panse kontab se yon moun ki manyen lajan, men sa pa vrè. Yon kontab fèt pou gen tout mwayen disponib pou esplike ki kòb ki rantre e ki lajan ki depanse… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kontante — Shashe yon mwayen pou satisfè menmsi bagay ki pou bay satisfaksyon an pa vini …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”